Friguiden. Meny.

Introduktion

Att få höra hur andra har gjort, att få vägledning i ett eget första steg och att få överblick över vilket stöd som finns.

Trailer

Innehåll

Guiden är uppdelad i elva områden som innehåller filmer, vägledningsfrågor och en samhällskarta.

Om Friguiden

Friguiden är ett material för inspiration och vägledning för personer med ADHD som står inför att bryta med kriminalitet och missbruk.

Om materialet
Om projektet
Tack

Friguiden är ett material för inspiration och vägledning för personer med ADHD som står inför att bryta med kriminalitet och missbruk. Syftet är att ge hopp och stöd i det som varje person i en sådan situation kan göra själv för att få sitt liv att fungera bättre, vare sig om man står inför en stor förändringsprocess eller bara vill underlätta vardagen.

I materialet finns röster från 14 personer som själva levt i kriminalitet och missbruk och har ADHD eller på olika sätt känner igen sig i diagnosen. De berättar om sin förändringsprocess och hur de får vardagen att fungera. Det finns också en del med vägledning som ska vara ett stöd att själv ta ett steg vidare i rätt riktning, och en karta som ger en översikt över samhället och var en kan vända sig för att få stöd i sin situation.

Inspiration till Friguiden har hämtats från Visionsrummet, studiecirkelmaterialet "Bättre Framtid", Attentions bok "Det finns alltid ett sätt: lösningsfokus och adhd" och allt det gedigna arbetet som görs i de brukarorganisationer som vi haft förmån att arbeta med i projektet.

Friprojektet drevs genom Riksförbundet Attention 2012-2015 med medel av Arvsfonden med syfte att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD. Medsökande till projektet har varit KRAMI, Kriminalvården, RFS och tidigare Hjälpmedelsinsitutet.

Projektet har arbetat dels med att öka kunskapen om ADHD hos de myndigheter och organisationer som möter vår målgrupp genom utbildning i ADHD och bemötande, samt med att skapa detta digitala material.

En viktig del i projektet har varit att samverka med projektets partners och olika brukarorganisationer som arbetar för målgruppen. Detta för att på bästa sätt ta tillvara målgruppens egna berättelser, erfarenhet och kunskap samt för att projektet ska nå så många som möjligt.

Projektet har letts av Olle Hård, Nicole Wolpher och Johan Bysell.

Arvsfonden · Attention Utbildning · Attentions besöksverksamheter · Fellow Designers · Hjälpmedelsinstitutet · Internetpsykiatrin.se · KollektivetLivet · KRAMI · Kriminalvården · KRIS · KRUTAB · Learnways · Process Kedjan · Projektet Ung i fängelse · Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare · SEEAB · Socialstyrelsen · Susanne Häll · They will never catch us · Underbara ADHD · Unga KRIS · Ung i X-cons · Visionsrumsgruppen · X-cons