ADHD

Att hantera impulsivitet, rastlöshet och koncentrationssvårigheter, att se sina styrkor och finna förståelse för sig själv.

ADHD

Om ADHD
Orsaker och hjälp
Tips
Filmer

ADHD är en funktionsnedsättning som beror på hur hjärnan fungerar och arbetar. ADHD påverkar minne, motivation och uppmärksamhet på samma sätt som när vi är väldigt trötta, men för att få en diagnos krävs det att detta orsakar stora svårigheter i ens vardag.

Det handlar alltså inte om att man inte vill eller försöker, utan att vissa saker fungerar annorlunda för en person med ADHD, att man ibland inte kan. Man är däremot ofta väldigt bra på sådant man är intresserad av. Det som blir svårt är i regel att väl få saker gjorda, även om man vet vad man borde göra.

Personer med ADHD har svårt med uppmärksamhet, impulsivitet, hyperaktivitet.

Det är cirka 2-5% som har en ADHD-diagnos i Sverige idag i samhället i stort. Inom Kriminalvården har det gjorts studier på hur många personer som uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos, vilket har visat på att det finns en stor överrepresentation av ADHD. Inne på anstalterna beräknas 25-30% uppfylla kriterierna för en ADHD-diagnos.

ADHD orsakas främst av ärftliga faktorer och problem under graviditet och förlossning, men aldrig av en rörig eller problemfylld miljö. Att leva under röriga förhållanden kan göra tillvaron för en person med ADHD svårare, på samma sätt som att en stödjande omgivning kan göra tillvaron lättare.

Det är ofta viktigt att hitta rutiner och strukturer för att få vardagen att fungera bättre, och att uppmärksamma de styrkor man har och det man är bra på. Om man har ADHD kan man få olika sorters hjälp, du kan läsa mer om detta i kartan.

 • Börja med något litet – ofta är det viktigaste att komma igång.
 • Ta reda på vad du har rätt till för stöd för praktik, studier eller sysselsättning.
 • Be en arbetsterapeut om hjälpmedel för att kunna sova bättre, exempelvis tyngdtäcke.
 • Det är inget fel på personer med adhd, vi fungerar bara lite annorlunda.
 • Med rätt stöd och förståelse går det att ha ett bra liv.
 • Var snäll mot dig själv och kom ihåg att uppmärksamma de saker du lyckas med.
 • Hitta rutiner och strukturer för din vardag som hjälper dig minska stress, appar kan vara till god hjälp.

Utbrott

Jag har ADHD

Information om ADHD

Internetpsykiatrienheten på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Berättelser - hur har andra gjort?

  Vägledning - vad ska jag göra först?

  • Känner du igen dig?

   Välj de påståenden som bäst stämmer in på dig. Du kan markera max tre påståenden.

  • Hur skulle du vilja ha det istället?

   Utifrån de påståenden du valt, välj det förslag du tror skulle hjälpa dig mest.

   Påstående Förslag
   Problem
   Solution
   Problem
   Solution
   Problem
   Solution
  • Vem skulle kunna hjälpa dig med det?

   Välj de personer eller kontakter som du tror krävs för att hjälpa dig med ditt val.

   • Jag själv
   • Jag tillsammans med någon annan
   • Någon i mitt nätverk
   • Någon yrkesverksam
   Solution 1
  • Vad är ditt nästa steg?

   Vad är det minsta du kan göra för att komma igång? Skriv ett litet och konkret steg du kan börja med.

  • Sammanställning av dina svar

   Nedan ser du en sammanställning av dina svar. Läs gärna mer om generella tips på nästa sida eller exempel på stöd under kartdelen längre ner på denna sida.

   Påstående

   Förslag

   Stöd
   Vad är det minsta du kan göra?

  • Generella tips från andra på detta tema

   Se nedan om du hittar något annat tips du tror att du skulle kunna vara hjälpt av. Vi vet att de hjälpt andra.

  Karta - var kan jag be om stöd?

  Riksförbundet Attention – kunskap om NPF

  Hälso- och sjukvården – utredning och behandling

  Underbara ADHD – tips och information om ADHD

  När ska jag vända mig dit?
  Tips/viktigt att veta