Missbruk

Att våga be om hjälp, att våga göra saker annorlunda än tidigare och att hitta sådant som håller motivationen uppe.

Berättelser - hur har andra gjort?

  Vägledning - vad ska jag göra först?

  • Känner du igen dig?

   Välj de påståenden som bäst stämmer in på dig. Du kan markera max tre påståenden.

  • Hur skulle du vilja ha det istället?

   Utifrån de påståenden du valt, välj det förslag du tror skulle hjälpa dig mest.

   Påstående Förslag
   Problem
   Solution
   Problem
   Solution
   Problem
   Solution
  • Vem skulle kunna hjälpa dig med det?

   Välj de personer eller kontakter som du tror krävs för att hjälpa dig med ditt val.

   • Jag själv
   • Jag tillsammans med någon annan
   • Någon i mitt nätverk
   • Någon yrkesverksam
   Solution 1
  • Vad är ditt nästa steg?

   Vad är det minsta du kan göra för att komma igång? Skriv ett litet och konkret steg du kan börja med.

  • Sammanställning av dina svar

   Nedan ser du en sammanställning av dina svar. Läs gärna mer om generella tips på nästa sida eller exempel på stöd under kartdelen längre ner på denna sida.

   Påstående

   Förslag

   Stöd
   Vad är det minsta du kan göra?

  • Generella tips från andra på detta tema

   Se nedan om du hittar något annat tips du tror att du skulle kunna vara hjälpt av. Vi vet att de hjälpt andra.

  Karta - var kan jag be om stöd?

  Hjälplinjer – om du behöver någon som lyssnar

  Hälso- och sjukvården – medicinsk hjälp att bryta missbruk

  Föreningar/ organisationer - träffa andra med liknande erfarenheter

  Tolvstegsrörelsen – gemenskap för att tillfriskna från beroende

  Socialtjänsten – sök stöd för att komma ifrån missbruk

  Kriminalvården – få stöd att förebygga återfall

  När ska jag vända mig dit?
  Tips/viktigt att veta